اقتصادی

اگر کمتر پول گرفتید نگران نباشید!
درباره واریز پول سهام عدالت

برخی از سهامداران سهام عدالت که روش آزادسازی مستقیم را انتخاب کرده‌اند و در روزهای ششم تا ۱۳ خرداد ماه به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند نسبت به وجه واریزی برای فروش ۳۰ درصد از سهامشان معترض هستند. آنها که برگه سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی دارند در صورت فروخته شدن سهام عدالت آنها، باید منتظر دریافت […]