اقتصادی

عملیات اجرایی بوستان بزرگ ایرانیان در تهران بزودی آغاز می شود

عملیات اجرایی محوطه سازی بوستان بزرگ ایرانیان واقع در منطقه ۱۹ بزودی توسط شرکت  فنی مهندسی بهساخت فراز جنوب آغاز می شود  به گزارش روابط عمومی و ارتباطات بین الملل شرکت بهساخت فراز جنوب  برای اجرای این بخش از  عملیات اجرایی بوستان بزرگ ایرانیان افزون بر ۱۳۱ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که […]