اقتصادی

شمش آلومینیوم منطقه ویژه اقتصادی لامرد در مسیر بازار صادرات

فریدون فدایی دولت از فراهم شدن مقدمات لازم برای صادرات نخستین محموله شمش تولیدی مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب به بازارهای جهانی خبر داد. نخستین محموله شمش تولیدی مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو) یا اولین محموله محصول صادراتی منطقه ویژه لامرد به زودی وارد بازارهای جهانی می شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر مقدمات و شرایط […]