بین الملل

تلفات شدید در بین نظامیان سوری

منابع سوری از کشته شدن ۴۵ نظامی سوری در انفجار ساختمان بمبگذاری شده از سوی تروریستها در حومه دمشق خبر دادند. بر اثر انفجار ساختمان بمبگذاری شده از سوی گروه موسوم به فیلق الرحمن و دیگر گروههای مسلح در عین ترما در حومه دمشق ۴۵ نظامی سوری کشته شدند. بر اساس این گزارش؛ آمار اولیه

انفجار مهمات در اوکراین

یکی از بزرگترین انبارهای نظامی اوکراین در استان ونتسیا در غرب کی یف پایتخت این کشور دچار آتش سوزی شده و بیش از ۳۰ هزار نفر از ساکنان مناطق پیرامونی تخلیه شدند. آتش سوزی حدود ساعت ۱۰ شامگاه سه شنبه به وقت مسکو در انبار مهمات ارتش اوکراین در قصبه کالینوفکا در استان ونتسیا آغاز

Top