اقتصادی

سود سهام عدالت تا پایان فروردین ماه پرداخت می شود

معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان قزوین گفت: باقیمانده سود سهام عدالت تا پایان فروردین پرداخت می‌شود.

 لزگی معاون اقتصادی اداره کل اقتصادی و دارایی استان افزود: در حال حاضر فقط کارمندانو بازنشستگان سود مرحله نهایی سهام عدالت را دریافت نکرده اند که تا پایان فروردین ماه پرداخت می‌شود.

لزگی، تعداد کل سهامداران را ۷۶۵ هزار و ۵۳۱ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۵۵۸ هزار و ۵۰۶ نفر شماره شبا خود را در سامانه سهام عدالت وارد کرده اند.

به گفته وی، سایت سهام عدالت برای کسانی که شماره شبا خود را وارد نکرده اند از امروز باز می‌شود.

معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان گفت: کسانی که شماره شبای خود را دیرتر در سامانه وارد کنند بعد از همه سهامداران، سود خود را دریافت خوا