سیاسی

مسئولان ساده زیست ما از خان تازه به حکومت رسیده همسایه بیاموزند

رهبر حزب تحریک انصاف که برای شرکت در یک جلسه از دفتر مرکزی خود راهی یک هتل شده بود با مشاهده تشریفات سنگین رفت و آمد که برای او در نظر گرفته شده بود به شدت خشمگین شد.