اقتصادی

استاندار فارس خواستار انعطاف بیشتر بانک ها در مقابل واحدهای تولیدی شد

پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس در گزارش روز دوشنبه خود از قول اسماعیل تبادار در دیدار با معاون مدیرعامل بانک ملی ایران، اظهار داشت: انتظار داریم بانک ها با تکیه بر مقررات و با انعطاف، به واحدهای تولیدی توجه ویژه ای داشته باشند.
وی، با اشاره به تنگناهای اقتصادی تحمیل شده به کشور در شرایط کنونی، اظهار داشت : باید همه سطوح مدیریتی کشور با اتفاق نظر و تمرکز، در جهت حمایت از تولید و رونق اقتصادی حرکت کنند.
او اظهار داشت: بانک ها باید بکوشند سرمایه ارزان تری را فراهم کرده و در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند.
استاندار فارس، نسبت مصارف به منابع بانکی را در استان نامتعادل دانست و گفت: باید علل این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و بانک ها برای بهبود این نسبت بکوشند.
وی، بر لزوم توجه به نظرات کارشناسی به عنوان یک اصل در کارگروه رفع موانع تولید تاکید و بیان کرد: مدیران استان و شبکه بانکی در حمایت از واحدهای تولیدی که از توان و اراده لازم برای رونق تولید و ایجاد اشتغال برخوردار هستند، جدیت دارند.
همچنین در ادامه این دیدار، کریم ریگی زادگان به عنوان سرپرست امور شعب بانک ملی در استان فارس معرفی و از خدمات عبدالناصر بذرافشان، سرپرست پیشین قدردانی شد.