اقتصادی

توسط بانک صادرات انجام شد/ پرداخت تسهیلات مسکن به اقشار ویژه

بانک صادرات ایران طی ١٢ ماه سال ٩٧، بیش از ١٩ هزار فقره تسهیلات مسکن بالغ بر ٩ هزار و ٣٩١ میلیارد ریال به اقشار ویژه پرداخت کرد. 
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک همچون سال های گذشته در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود و نیز به منظور حمایت از اقشار ویژه جامعه در سال ٩٧، تعداد ١٩ هزار و ١٦١ فقره تسهیلات مسکن به اقشار ویژه به ارزشی بالغ بر ٩ هزار و ٣٩١ میلیارد ریال پرداخت کرد. 
این بانک به منظور حمایت از خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی در سال گذشته، تعداد ١١ هزار و ٢٧٠ فقره تسهیلات مسکن اقشار ویژه به ارزش حدود هفت هزار و ٩٢٤ میلیارد ریال، ٣٥٤ فقره تسهیلات به منظور احداث حمام روستایی به ارزش بالغ بر ١٥ میلیارد ریال و هفت هزار و ٥٣٧ فقره تسهیلات به منظور بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و احیای بافت فرسوده به ارزش بالغ بر یک هزار و ٤٥٣ میلیارد ریال پرداخت کرده است.