سیاسی

ویژگی های بارز علی زینبی و انطباق آن با شاخص های نمایندگی مجلس


همزمان با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی ، تحرکات و فعالیت هایی از سوی نامزدهای احتمالی در حوزه های مختلف انتخابیه در حال انجام است که هم از سوی نهادهای ذیربط، هم محافل سیاسی و همچنین اقشار مختلف مردم رصد و نقد می شود.
حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان در استان بوشهر همواره به عنوان یکی از کانونهای فعالیت انتخاباتی بوده است که در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از پرشورترین مناطق محسوب می شود.
بر اساس شنیده ها یکی از افرادی که در این دوره تصمیم گرفته است تا خود را در معرض انتخاب مردم این حوزه انتخابیه قرار دهد آقای علی زینبی از شخصیت های بانفوذ و کار آمدی است که در دوره های قبلی نیز گمانه زنی هایی در خصوص احتمال ورودش به عرصه انتخابات وجود داشت اما به دلایل گوناگون، میدان رقابت را در اختیار سایرین قرار داد اما بنظر می رسد در این دوره با توجه به صلاحیت هایی که ی در خود سراغ دارد و ضرورت بهره گیری مردمان این دیار از تجربیات ارزنده اش، با اراده ای راسخ و مصمم به این وادی گام برداشته است و تمهیدات لازم را برای این منظور اندیشیده است.
در این نوشتار بر آن شدیم تا بصورت اجمالی و تطبیقی برخی از روحیات، منش و رفتار این شخصیت مردمی را از منظر تطابق با شاخص های یک نماینده سرآمد ارزیابی نماییم.
شکستن دایره تنگ انحصاری مدیریتی از جمله مواردی است که امروز به عنوان یکی از شاخص های مدیران موفق تلقی می شود، زینبی طی دوره مسئولیتش بویژه در منصب معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر، مدیریت را از جنبره تعدادی خاص که بصورت دور تسلسل در آمده بود، خارج کرد و حتی با مدیرانی که از نظر مشی سیاسی با دولت وقت همخوانی نداشتند اما انسانهای خدوم و مجربی بودند، مدارا کرد و بخصوص به مدیرانی که در آستانه بازنشستگی بودند با هر نحله سیاسی تا انتهای دوران خدمتی مجال ادامه کار داد که این رویه برای این مدیر شجاع تبعاتی در برداشت اما او از این ترکش ها ابایی نداشت، اگرچه شوریختانه این شیوه حسنه در فراز و فرودهای سیاسی بعدی چندان محل اعتنا قرار نگرفت.
خمودگی و وادادگی از آفات بدنه بیمار و معیوب اداری کشور است ، تاکید زینبی به مدیران برای از پا ننشتن تا به هدف رسیدن در چارچوب جمله معروفش ” پی گیری معجزه می کند” هنوز ورد زبان بسیاری از مخاطبین این کلام کلیدی می باشد.
یکی از واقعیات امروزین جامعه ضرورت استفاده از راهکارهای ممکن و معقول برای مهیا شدن زمینه های استیفای حقوق شهروندان است، در این خصوص علی زینبی نشان داده است که بدون نظر داشت به موقعیت، وابستگی و پیوستگی ذینفع از همه توش و توان خود برای رسیدن فرد به حقوق و یا برخورداری از حمایت در ابعاد گوناگون استفاده می کند.
متاسفانه یکی از حلقه های مفقوده در عرصه سیاست کشور که دامن شمار زیادی از سیاست بازان و سیاست ورزان را آلوده ساخته، تهی شدن از عنصر صداقت و تن دادن به بازی های پشت پرده ای است که صرفا تامین منافع افراد و یا جماعت خاصی را تامین می کند اما زینبی در عرصه سیاست همواره تاوان صداقتش را داده است و این امر را معامله با خداوند و انجام وظیفه تلقی می کند.
اگر هدف، سنجش عملکرد علی زینبی در ساحت هایی مانند تحول خواهی، سلامت در رقابت سیاسی، تعامل با نخبگان و قاطعیت ، بصیرت، صراحت لهجه و مردمداری باشد، موقعیت و رتبه او در مقایسه با بسیاری از مدعیان در سطح کشوری چشمگیر و خیره کننده است.
مقوله ایثار گری و قبولی در آزمون روزها و آنات سخت از فرازهای شخصیت و عملکرد این مرد روزهای دشوار است که با این پشتوانه، مصمم شده خود را در نزد افکار عمومی بخصوص مردمان صمیمی و حق شناس دشتی و تنگستان به محک انتخاب قرار دهد.