اجتماعی سیاسی

حمایت از تشکل‌های دانشجویی که به رونق تولیدمی پردازند

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: در سال ۹۸ از تشکل‌های دانشجویی که در فضای دانشگاهی به مقوله رونق تولید می پردازند، حمایت می شود.

حجت الاسلام  مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اشاره به نقش محوری تشکل های دانشجویی در رونق تولید، گفت: فضاهای دانشگاهی بخش مهمی از جریان های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور را رقم می زند که به عقیده من در این رابطه تشکل های دانشجویی از  پتانسیل و کاربرد بسیار بالایی در تحقق شعار سال برخوردارند.

وی افزود: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در سال ۹۸ از جریان هایی که در فضای دانشگاهی به مقوله رونق تولید می پردازند، حمایت می‌کند.

حجت الاسلام رستمی اضافه کرد: برای رسیدن به شعار رونق تولید باید از ظرفیت های موجود در دانشگاه ها مانند شرکت های دانش بنیان، مهارت آموزی دانش آموختگان و اساتید استفاده کرد زیرا این گروه ها می توانند در تولید محصولات داخلی و همچنین نهادینه شدن این شعار نقش بسیار مهمی را ایفا کنند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تصریح کرد: یکی از فعالیت های ما در سال ۹۸ بهره برداری از ظرفیت هایی است که در اختیار ما  قرار دارد که می توان به هم اندیشی اساتید، تشکل دانشجویی و شورای فرهنگی دانشگاه ها اشاره کرد البته فرهنگ سازی و همچنین تحلیل علمی و کارشناسانه برای رفع موانع رونق تولید از برنامه های مدون ما در دانشگاه ها است.