اجتماعی استانی

۵۰ هکتار از محصولات کشاورزی آلوده استان تهران معدوم شد

تهران- استاندار تهران گفت: ۵۰ هکتار از محصولات کشاورزی استان تهران که با آب های آلوده آبیاری می شدند، معدوم شد.

انوشیروان محسنی بندپی ظهر چهارشنبه در حاشیه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: سازمان جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت به لحاظ قانونی مکلف هستند، که اگر محصولات کشاورزی از منابع آبی آلوده که استاندارد لازم برای کشاورزی ندارند، آبیاری می‌شوند، نسبت به معدوم کردن آن محصولات کشاورزی اقدام کنند.

وی افزود: ۵۰ هکتار از محصولات کشاورزی که با آب‌هایی که استانداردهای لازم بهداشتی نداشتند، آبیاری می‌شدند، معدوم شدند.

استاندار تهران گفت: تلاش کرده ایم، که فاضلاب‌های خانگی را به درجه‌ای از تصفیه پذیری برسانیم، که در آبیاری فضای سبز و آبیاری برخی از محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرند.

محسنی بندپی در خصوص اندازه گیری سموم باقی مانده در محصولات کشاورزی نیز گفت: نحوه و نوع مصرف و اندازه گیری سموم باقی مانده در محصولات کشاورزی در جلسه امروز کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران مطرح شد و مورد بررسی قزرار گرفت.