اجتماعی

آزادی با وثیقه دولتمرد زندانی

وکیل نجفی گفت: محمدعلی نجفی یک ساعت پیسش با تامین قرار وثیقه آزاد شده است. وی ادامه داد: وثیقه نجفی به مبلغ یک میلیارد تومان است که البته برای آزادی وی سند سپرده شده است.

این وکیل گفت: به دلیل اینکه جرم محمدعلی نجفی را قتل غیرعمد می‌دانیم باید پرونده کامل شود و به دیوان عالی کشور ارسال شود که هنوز ارسال نشده و طی روزهای آینده با تایید ریاست دادگاه ارسال خواهد شد.