فرهنگی

یک انتصاب جشنواره ای

علی ثابت‌نیا مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر شد

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی مدیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر را منصوب کرد.

طی حکمی از سوی محمد اله یاری فومنی مدیرکل دفتر موسیقی و رییس سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر علی ثابت‌نیا به عنوان مدیر اجرایی این جشنواره منصوب شد.

در حکم مدیر کل دفتر موسیقی برای علی ثابت‌نیا آمده است:

با عنایت  به آیین نامه جشنواره موسیقی فجر  و با توجه به تعهد و سوابق مثبت جناب عالی در انجمن موسیقی ایران و برگزاری رخدادهای موسیقایی، به موجب این حکم به عنوان مدیر  اجرایی  سی و پنجمین جشنواره  موسیقی فجر منصوب  می شوید.

امید است همکاری صمیمانه جناب عالی و همکارانتان با اینجانب و دبیر محترم جشنواره  و همچنین  تعامل با هنرمندان ارجمند حوزه موسیقی و بهره مندی از تجارب دوره های گذشته موجب شود تا جشنواره ای پرنشاط، با مشارکت گسترده گروه های هنری  و برخوردار از شاخصه های هنری و اجرایی مورد قبول در پیش داشته باشیم.

علی ثابت نیا  مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، موسیقی ردیف دستگاهی و مقامی شرق خراسان را می‌شناسد و مدیر اجرایی دوازدهمین و سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان را در کارنامه خود دارد.