اقتصادی

سوگیری مثبت بانک ها برای اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی

در بین بخش‌های مختلف اقتصادی تنها بخش مسکن و ساختمان با افت تسهیلات دریافتی مواجه شده است. بخش مسکن و ساختمان در چهار ماهه نخست امسال با افت ۱۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۲.۴ هزار میلیارد تومان از وام‌های بانکی‌اش کاسته شد و به ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان رسید.

pool1.jpg

بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در چهار ماهه نخست امسال به بخش‌های مختلف اقتصادی بالغ بر ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در چهار ماهه نخست امسال در بخش خدمات صورت گرفته، به طوری که بانک‌ها و موسسات اعتباری ۸۸ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰٫۵ درصد از کل تسهیلات خود را به این بخش اختصاص داده‌اند.

بخش صنعت و معدن نیز با ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافتی ۲۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده است.

در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، تسهیلات پرداختی در بخش متفرقه در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین رشد را داشته، به طوری که تسهیلات پرداختی به این بخش با رشد ۱۳۷ درصدی از ۱۳۰ میلیارد تومان به ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

amarvam.jpg

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین بخش‌های مختلف اقتصادی تنها بخش مسکن و ساختمان با افت تسهیلات دریافتی مواجه شده است. بخش مسکن و ساختمان در چهار ماهه نخست امسال با افت ۱۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۲٫۴ هزار میلیارد تومان از وام‌های بانکی‌اش کاسته شد و به ۱۲٫۶ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش آژانس خبری تحلیلی آزاد در این راستا بانک صادرات ایران با اجرای طرح های متعدد از جمله طراوت و سایر برنامه های حمایتی در سطوح خرد و کلان از واحدهای تولیدی پشتیبانی موثری دارد.