اقتصادی

تاکید بر اصلاح ساختار نظام بودجه کشور

حمید پور محمدی در دهمین جلسه ستاد بودجه افزود: بنا به چند ضرورت بودجه سال آینده متفاوت پیش بینی شده که نخستین و مهمترین آن تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه است.

وی اضافه کرد: ضرورت دوم اینکه  از طرف بیگانگان تحریم‌هایی وضع شده و  باید انعطاف لازم را در برابر تحریم‌ها داشته باشیم و به همین دلیل شیوه کار خود را تغییر دادیم  و روش مناسبی اتخاذ شد تا کشور در مقابل تکانه‌های مختلف مانند کاهش قیمت نفت، بتواند تاب آوری داشته و اقتصاد خود را جلو ببرد.

معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: درکنار ده‌ها نشست وکمیته تخصصی که در ستاد بودجه تشکیل شده، رئیس جمهور دیروز بخشنامه بودجه سال ۹۹ را ابلاغ کرد و رویکردهای نوین بر پایه اصلاحات ساختاری در آن دیده شد.

وی افزود: یکی از رویدادها این است که هزینه‌های جاری کشور ارتباطش با نفت قطع شود و رویکرد دیگر اینکه سعی شد بودجه را به جای آنکه دستگاه محور باشد، برنامه محور کنیم.

پور محمدی ضمن تشریح تغییرات در بودجه با بیان اینکه تا به امروز موافقت نامه‌ها را در طول سال مبادله می‌کردیم و برخی از آن‌ها تا پایان سال ادامه داشت گفت:، براساس بودجه سال آینده مبادله موافقت نامه را از یکسال قبل در لایحه بودجه قرار دادیم.

وی افزود: طبق ضرورت چهارم در بودجه سال آینده کمیته بازبینی هزینه‌ها تشکیل شده و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هزینه زاید و غیر ضروری را حذف می‌کنند و در همین ارتباط دستگاه‌ها و فعالیت‌هایی را که قابل ادغام و حذف، اجرایی می شود و یا قابل برون سپاری و جلب مشارکت بخش خصوصی باشند، به کار گرفته می شوند.

معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: طبق ضرورت پنجم تقویت نظام تصمیم گیری در سطح استان‌ها در بودجه سال آینده دیده شده و بسیاری از طرح‌های ملی استانی به استان‌ها واگذار می‌شود تا بتوانند به راحتی تصمیم گیری کنند.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: براساس ضرورت ششم بودجه سال آینده، منابع مالی کشور صرف بهترین موقعیت‌ها می شود تا بدانیم هر تصمیم چقدر بار مالی دارد و در صورت خوب بودن تایید می‌شود در غیر این صورت کنارگذاشته می‌شود.