اقتصادی

پژوهش ، مؤلفه ای مورد اعتنا در بانک صادرات ایران

اداره و مدیریت سازمانهای بزرگ به ویژه موسسات مالی و پولی در دنیای کنونی از فرایند پیچیده ای برخوردار است  و برای موفقیت در این امر بایستی بسیاری از مولفه ها ، مورد توجه جدی قرار گیرند.

اتخاذ  هر تصمیم  بدون توجه به آثار مترتب بر آن می تواند زیانبار و عامل خلل در روند جاری هر موسسه باشد بنابراین  برای اینکه  تصمیمات از پشتوانه دقیق علمی و مبتنی بر کارشناسی برخوردار باشند لاجرم  نیازمند انجام  مطالعات و پژوهش های دقیق و بنیادین می باشیم.

بانک صادرات ایران که از دیر باز به نوآوری و پیشرو درارایه مدل های مختلف بانکداری اشتهار داشته و برنامه‌محوری، حرفه‌ای‌گرایی، تعهد و تلاش خستگی‌ناپذیر، خانواده بزرگ و خوشنام بانک صادرات ایران از اولویت های مدیران ارشد این بانک بزرگ و مردمی به شمار می رود در ساختار خود  به مقوله  پژوهش عنایت کافی داشته و دارد.

از زاویه و منظر دید مدیران این بانک ،مشتریان تامین کننده منافع مالی سازمان می باشند. لذا نه تنها شناخت نیازهای آشکار آنان، بلکه پیش بینی، تعیین و هدایت نیازهای پنهان مشتریان، طراحی و اجرای برنامه های ارائه خدمات در راستای رفع این نیازها برای جذب مشتری از ارکان اساسی هرگونه فعالیت  محسوب می شود .

رشد شتابان فناوريهاي اطلاعاتی  و توسعه شبكه هاي ارتباطي در سالهاي اخير، تغيير و تحولات نويني را در فضاي شبكه بانكي كشور رقم زده است و بر مبنای درک درستی که مدیران بانک صادرات از بازار رقابتی داشته اند ، همت خود را  معطوف به اتخاذ استراتژي تمايز، تنوع گرايي و ارائه خدمات متنوع و متمايز، نوآوري و ارائه خدمات جديد بانكي کرده و از آنجاییکه دستیابی به این مهم بدون تکیه بر پژوهش  و واحدهای توانمند تحقیق و توسعه  ممکن نیست سعی وافری برای نیل به کارا یی نظام تحقیقات و پژوهش در اجزای مختلف سازمانی  به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر داشته اند.

در بانک صادرات  همه به اين باور مشترك  رسیده اندكه بهتر است مسائل و مشکلات سازمان را به شيوه علمي و تحقيقي حل كنند و پژوهش را مبناي تصميم سازی و تصمیم گیری خود قرار دهند و مديران عالي این بانک با همكاري واحدهاي مرتبط به تقويت فرهنگ تحقيق در سازمان متبوع و  ايجاد فرهنگ تحقيق و نهادينه كردن آن مبادرت کرده اند.

شاخص های پژوهشی در پویایی و بالندگی این بانک و تضمین پیشگامی آن در عرصه های مختلف  با محوریت مشتری مداری  نقش آفرینی کنند.

این رویکرد پژوهش محور سبب شده است تا موضوعی با این اهمیت به صورت گلخانه ای و فانتزی دیده نشود بلکه  ساختار منعطف امور و ادارات مختلفی نظیر فناوری اطلاعات ،تحقیقات و برنامه ریزی، سازمان و روش ها  ،بررسی طرح ها علاوه بر پرداختن به وظایف ذاتی همواره  با سوگیری علمی و پژوهشی  بتوانند با رعایت

نگاهی به پیشینه تدوین و ابلاغ طرح های پژوهشی این بانک بیانگر این واقعیت است که عناوینی مانند برنامه ریزی مالی، فناوری اطلاعات، اعتبار، سیتم های اطلاعاتی و مدیریت،منابع انسانی، مشتری، بهره وری و…  با سازماندهی واحدهای مختلف  دستمایه انجام پژوهش های کاربردی  بوده است که یکی از نتایج  محسوس آن پیشتازی این بانک در ارایه خدمات نوین بانکی است .

عملکرد بانک صادرات تایید کننده این امر  است که وقتی یک سازمان بر روی پژوهش سرمایه گذاری می‌کند، حجم  عظیمی از اطلاعات و دانش را به سمت خود سرازیر می‌کند. موفقیت‌های شگرف در سازمان‌هایی که دراین  بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند شاهدی بر این موضوع است. تمامی انرژی پژوهش در این سازمان‌ها تبدیل به اطلاعات مفید و قابل استفاده برای توسعه فعالیت‌های اصلی و کسب و کار آن‌ها می‌شود.

همانگونه که متذکر شدیم  روزانه در هر سازمان در سطوح مختلف  صدها تصمیم گرفته می شود که هر میزان تناسب این تصمیم ها با  نتایج و رهیافت های پژوهش ها بیشتر باشد می توان به اثر بخشی مثبت  آنها امیدوار بود .

در شرایط فعلی که نظام پولی و مالی کشور بیش از هر بخش دیگر آماج تهدید و تحریم بیگانگان قرار گرفته است ، بسط و تعیم پژوهش در این حوزه حایز اهمیت است و در این ارتباط بانک صادرات ایران که به داشتن نیروی انسانی کارآمد و نخبه شهره است رسالت مضاعفی در گسترش  پژوهش به ویژه  حیطه های  مرتبط با بخش های مختلف مالی و پولی  دارد.

انتظار می رود با تدبیری که در مدیر ارشد و سایر مدیران و نخبگان این بانک سراغ می رود شاهد برداشتن گام های بلندتری در این عرصه از سوی بانک صادرات ایران باشیم.