اجتماعی

حلول روح قاجار در کالبد مدیران فوتبالی

عملکرد محیر العقول مدیران فوتبالی اعم از فدراسیون و یا باشگاههای مختلف که از بیت المال ارتزاق می کنند در خصوص نحوه عقد قرارداد با مربیان و بازیکنان خارجی تداعی گر قراردادهای یک طرفه و استثماری است که در دوره قاجاریه بر اثر بی لیاقتی پادشاهان و زمامداران منجر به تارج رفتن منافع ملی ایران و جدا شدن بخش های زیادی از خاک ایران بزرگ شد.

دردمندانه باید گفت متاسفانه دستگاههای ذیربط بعضا در خلال این مدت هیچ حرکت محسوسی برای متوقف کردن این جریان مشکوک نداشته و از این حیث دست آنها نیز در تارج رفتن سرمایه کشور آلوده است و بایستی پاسخگو باشند که چرا منفعلانه عمل کرده اند.

بی دقتی و یا شاید تعمد در محتوا و مفاد قراردادها بخصوص برای بکار گیری سرمربیان سابق و اسبق تیم ملی فوتبال ایران و همچنین سرخابی ها باعث شده است که در بازی دو سر باخت مردم ایران متضرر شوند.

پررویی و وقاحت برخی مدیران فوتبالی نیز گویا حد و اندازه ای ندارد،آنهایی که بعضا به دلیل خاستگاههای منطقه ای به اقتصادی بودن شهره هستند در به یغما دادن سرمایه ملت ایران چنان دست گشاده نشان می دهند که انگار از ارث پدریشان بذل و بخشش می کنند.

آیا رواست آنهایی که برای بریدن دست دله دزدها یقه می درانند در برابر این اقدامات یا سکوت کرده و یا عملا با مماشات منبعث از برخی توجیهات عرصه را رها کنند؟

ملتی که در برابر زورگویی قدرتهای خارجی ایستاده و ما به ازای این ایستادگی در شرایط نامناسب اقتصادی و معیشتی قرار گرفته است چرا باید بازیچه برخی مدیران خودی!!! که از مصونیت های پیدا و پنهان برخوردارند، شده و علاوه بر اینکه جیبشان خالی تر می شود احساساتشان نیز جریحه دار گردد.

متولیان و دست اندرکاران را به دور از وابستگی هایش وادار کنید تا اگر سهوا و یا عمدا در جریان قراردادها قصوری داشته حقوق ملت را از جیب خود و هم سلکانشان پرداخت کنند، بابک زنجانی های ورزش و بخصوص فوتبال کشور نباید این میزان بسط ید داشته باشند که هر چه خواستند انجام بدهند و از مواخذه هم هراسی نداشته باشند.

آیا این روند ادامه خواهد یافت و امثال برانکو باز برای مدتی توسط اذناب رسانه ای و با فضا سازی های نخ نمای سکوی ورزشگاهها چهره پردازی می شوند تا آبها از آسیاب بیفتد و ناپاکان همچنان بتوانند در این عرصه عرض اندام کنند؟

آقایان مسئول ، مردم عصبانیند، با تصمیمات نابخردانه در عرصه قراردادهای ورزشی با طرف خارجی عصبانی ترشان نکنید.