سیاسی

مجری بوشهری طرح های توسعه ای نیروگاه اتمی بوشهر منصوب شد

مسعود نصوری به عنوان مجری و مدیر طرح نیروگاه اتمی ۲ و ۳ بوشهر منصوب شد.

این انتصاب با حکم علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی صورت گرفته و معارفه نصوری هفته آینده در نیروگاه اتمی برگزار خواهد شد.

بیش از یک دهه محمود جعفری ریاست نیروگاه اتمی را برعهده داشت که با حکم صالحی به عنوان معاون سازمان انرژی اتمی و رییس شرکت زیرساخت منصوب گردید.

نصوری سوابقی نظیر مدیرعاملی سازمان منطقه ویژه پارس، معاون امور عمرانی استانداری بوشهر، مدیرکلی آبفا روستایی استان و مدیرکلی نوسازی مدارس استان را در کارنامه مدیریتی اش دارد.

وی در مهرماه سال گذشته با خداحافظی از مدیریت آبفا روستایی بوشهر، به عنوان مشاور عالی نیروگاه اتمی بوشهر منصوب گردیده بود.