سیاسی

خوزستانی ها و خراسانی ها پیام استقامت به دنیا مخابره کردند

حضور میلیونی مردم در اهواز و مشهد در پیشواز پیکر شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی پیام استقامتی بود که به سراسر دنیا مخابره شد.

گزارش آژانس خبری تحلیلی آزاد حاکی از آمادگی گروههای مختلف مردم تهران برای وداع با این فرمانده رشید و سرباز ایران در مصلی امام خمینی است.

جای جای ایران اسلامی و قلوب مردم ایران منزلگاه این اسطوره بزرگ است.