سیاسی

جنگنده های وحشت آور روسی برای ناتو

نشریه امریکایی “نشنال اینترست” می نویسد جنگنده روسی سوخو۲۷ باعث ترس و وحشت ناتو می شود.

 نویسنده مقاله “نشنال اینترست” خاطرنشان می سازد میگ ۱۵، میگ ۲۱، میگ ۲۵ و میگ ۲۹ افسانه ای ترین هواپیما های شوروی هستند اما با این وجود به نظر وی سوخو۲۷ بهترین هواپیمای روسی است.
سوخو ۲۷ با در نظر داشت امکانات هواپیمای آمریکایی اف ۱۵ ساخته شده و از لحاظ سرعت و تسلیحات همطراز آن است. این جنکنده روسی برای کسب برتری هوایی ساخته شده اما توانست انعطاف خود در رهگیری و انجام حملات زمینی را نیز نشان دهد.
سرعت سوخو ۲۷ ۲٫۳۵ برابر سرعت صوت بوده و قادر به حمل ۸ موشک ضد هوایی میان برد یا کوتاه برد و همچنین مجموعه بمب است.
جنگنده سوخو۲۷ اولین پرواز خود را در سال ۱۹۷۷ انجام داد و در ان از پیشرفته ترین دستاوردهای مکتب هواپیما سازی شوروی استفاده شده است. در حال حاضر مدل های معاصر و مدرنیزه شده این هواپیما در حال حفاظت و حراست از آسمان بیش از ۲۰ کشور هستند.