اجتماعی

معاون اوقاف شهرری :سمت و سوی وقف به مقوله های قرانی تسری یابد

معاون اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری گفت: تلاش برای جهت دهی و جهت گیری وقف در مسیر ترویج فرهنگ قرانی نیاز جامعه اسلامی ما و اقدامی ارزشمند برای بالندگی فرهنگی جامعه است. روابط عمومی آستان شیخ صدوق  در وبسایت خود به نقل از حجت الاسلام احمد اشرفی که سه شنبه شب در محفل […]