سیاسی

سقوط جنگنده نیروی هوایی ایران

ظهرر امروز یک فروند جنگنده اف-۷ نیروی هوایی ارتش در حوالی ۲۰کیلومتری شهر حسن آباد جرقویه اصفهان سقوط کرد.

بر اساس این گزارش، هر دو خلبان این جنگنده پیش از سقط از هواپیما اجکت کرده و سلامت هستند.