فرهنگی

برگشت خورد/ اصلاح سهمیمه کنکور همسران شهدا

طرح اصلاح بند «الف» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه با موضوع اصلاح سهمیه کنکور همسران و فرزندان ایثارگران به کمیسیون آموزش مجلس بازگشت.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی طرح اصلاح بند «الف» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفت و پیشنهادات نمایندگان به رأی گذاشته شد.

این طرح با هدف اصلاح سهمیه ورود به دانشگاه برای همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور در جبهه ارائه شده است.

با توجه به ابهامات موجود در طرح و رأی نیاوردن پیشنهادات، با پیشنهاد رئیس‌ مجلس و موافقت نمایندگان، طرح مذکور به کمیسیون آموزش و تحقیقات بازگشت تا پس از اصلاح و رفع ابهام، مجدداً در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.

نمایندگان با ۱۶۵ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن، با پیشنهاد بازگشت این طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات موافقت کردند.