اجتماعی

اولین روز مدرسه/ آوار شدن سقف بر دانش آموز تنگستان بوشهر

در اولین روز بازگشایی مدارس، سقف مدرسه ای در یکی از روستاهای تنگستان فروریخت.

این حادثه صبح امروز و هم زمان با آغاز سال تحصیلی در مدرسه ای در روستای چاه پهن واقع در دهستان بوالخیر از توابع بخش ساحلی تنگستان اتفاق افتاده است.

شنیده شده که در این حادثه به سر و صورت یک دانش آموز آسیب وارد شده و وی را جهت مداوا راهی بیمارستان کرده است.