اقتصادی

پراید از مرز ۴۰ میلیون هم پرید

گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از افزایش ۱ تا ۵ میلیون تومانی قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار دارد.

در بازار امروز پژو۲۰۶ صندوق‌دار با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت ۷۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۷۴ میلیون تومان،  پراید ۱۱۱ با قیمت ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، استپ وی با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۱۳۵ میلیون تومان، سمند EF۷  با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رانا با افزایش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۶۲ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۷/۱۱/۱۴  به شرح زیراست:

ردیفنوع خودروقیمت خودرو کارخانهقیمت خودرو بازار
۱قیمت پراید ۱۱۱۳۶، ۱۰۰، ۰۰۰۴۰، ۵۰۰، ۰۰۰
۲قیمت پراید ۱۳۱۳۳، ۷۲۵، ۰۰۰۳۸، ۵۰۰، ۰۰۰
۳قیمت پراید ۱۵۱۳۴، ۲۰۰، ۰۰۰۳۸، ۷۰۰، ۰۰۰
۴قیمت چانگان۱۲۷، ۰۰۰، ۰۰۰۱۳۱، ۵۰۰، ۰۰۰
۵قیمت تیبا صندوق دار۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰۴۳، ۷۰۰، ۰۰۰
۶قیمت ساینا دنده ای۴۴، ۱۷۵، ۰۰۰۴۷، ۵۰۰، ۰۰۰
۷قیمت پژو ۴۰۵۴۲، ۸۲۹، ۰۰۰۶۲، ۰۰۰، ۰۰۰
۸قیمت پژو SLX۴۵، ۶۳۸، ۰۰۰۶۰، ۸۰۰، ۰۰۰
۹قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز۴۵، ۱۷۰، ۰۰۰۵۸، ۳۰۰، ۰۰۰
۱۰قیمت پژو پارس۵۳، ۰۰۰، ۰۰۰۷۶، ۸۰۰، ۰۰۰
۱۱قیمت پژو پارس TU۵ کلاس ۱۳۴۲، ۴۸۱، ۰۰۰۸۰، ۵۰۰، ۰۰۰
۱۲قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲۴۷، ۱۷۴، ۰۰۰۶۵، ۵۰۰، ۰۰۰
۱۳قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵۵۴، ۵۲۶، ۰۰۰۷۵، ۰۰۰، ۰۰۰
۱۴قیمت پژو ۲۰۶  صندوقدار۵۵، ۵۹۳، ۰۰۰۷۸، ۰۰، ۰۰۰
۱۵قیمت سمند ال ایکس (LX)۴۳، ۵۹۷، ۰۰۰۶۷، ۵۰۰، ۰۰۰
۱۶قیمت سمند EF۷۴۴، ۶۴۰، ۰۰۰۶۸، ۵۰۰، ۰۰۰
۱۷قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶۴۷، ۶۰۳، ۰۰۰۶۶، ۰۰۰، ۰۰۰
۱۸قیمت دنا۶۶، ۰۰۰، ۰۰۰۸۳، ۵۰۰، ۰۰۰
۱۹قیمت تندر پلاس دنده۴۶، ۰۶۹، ۹۰۰۹۳، ۵۰۰، ۰۰۰
۲۰قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای۷۰، ۰۰۰، ۰۰۰۹۱، ۵۰۰، ۰۰۰
۲۱قیمت مزدا۳۱۴۲، ۷۰۰، ۰۰۰۲۷۵، ۰۰۰، ۰۰۰
۲۲قیمت  H۳۰۷۵، ۰۰۰، ۰۰۰۹۵، ۵۰۰، ۰۰۰
۲۳قیمت استپ وی۱۲۶، ۰۰۰، ۰۰۰۱۳۵، ۰۰۰، ۰۰۰
۲۴  قیمت ۲۰۷ اتوماتیک۸۵، ۰۰۰، ۰۰۰۱۱۰، ۰۰۰، ۰۰۰
۲۵قیمت پژو۲۰۰۸۱۱۴، ۹۹۴، ۰۰۰۲۲۸، ۰۰۰، ۰۰۰
قیمت رانا