هنری

مشاور محیط زیستی دردسر ساز شد

درحالی پورتال رسمی سازمان محیط زیست عنوان مجید توکلی را «مشاور» این دستگاه در بیست و نهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها درج کرده است که محیط زیستی‌ها با دروغگو خواندن رسانه‌ها از پاسخگویی شانه خالی کردند.

محیط زیست به جای پاسخگویی درباره «مجید توکلی» رسانه‌ها را دروغگو خواند

سه شنبه هفته گذشته گزارشی در خبرگزاری فارس با عنوان مجید توکلی در جلسات محیط زیستی کشور چه می‌کند؟ منتشر شد که در آن به طرح این پرسش پرداخته شد که مجید توکلی شخصی که در سال ۸۸ و در ایام فتنه به اتهام تبلیغ علیه نظام به حبس محکوم شده بود و به قرار وثیقه در سال ۹۲ از زندان آزاد شد در جلسات کارگروه آلودگی هوا چه می‌کند.

در این گزارش به درج مستندات عنوان ثبت شده «مشاور سازمان محیط زیست» که در پورتال رسمی این سازمان بیان شده است استناد شده و از مسئولان سازمان محیط زیست پرسیده شد، «آیا در میان جوانان این مرز و بوم، افرادی دارای تخصص مجید توکلی و فاقد سوءسابقه امنیتی برای حضور در جلسات تخصصی وجود ندارند؟» که از این شخص سابقه‌دار برای حضور در جلسات تصمیم‌گیری کشور با عنوان مشاور استفاده می‌شود.

اما این سازمان به جای پاسخگویی و شفافیت در خصوص علت حضور این شخص در جلسات رسمی کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کالانشهرها، دست به فرافکنی زده و خبر را از پایه کذب خوانده است.

براساس خبری که بر روی پورتال رسمی سازمان محیط زیست به نقل از معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گزارش منتشر شده خبرگزاری فارس را کذب خوانده و گفته است: چنین اتفاقی در سازمان محیط زیست رخ نداده است و این خبر، کذب محض است.

گویا دروغگو خواندن رسانه‌ها برای فرار از پاسخگویی میان مسئولان  سازمان محیط زیست به یک روال عادی و روزمزه تبدیل شده است.

و این در حالی است که حتی برای پیگیری گزارش‌های منتشر شده به خود زحمت جستجو در صفحات پورتال رسمی‌شان را هم نمی‌دهند و به راحتی اخبار منتشر شده را کذب می‌خوانند فارغ از آنکه پیشتر از آن خودشان در پورتال رسمی سازمان به واقعی بودن آن اشاره کرده‌اند.

هرچند براساس اطلاعات به دست آمده دوران محکومیت مجید توکلی به پایان رسیده است اما خوب است مسئولان سازمان محیط زیست به جای دروغگو خواند رسانه‌ها پاسه این سوال اساسی را بدهند که در میان نخبگان کشور فردی با توانایی های مجید توکلی (به فرض آنکه پذیرفته باشیم وی توانایی ارائه مشاوره زیست محیطی دارد) برای حضور در سمت مشاور سازمان وجود ندارد که مجبور به استفاده از فردی سابقه دار آن هم با سابقه امنیتی شده اند.