سیاسی

روزنامه جمهوری اسلامی حرف دل مردم را زد

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:این روزها تبلیغات فراوانی در مورد دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی می‌شود در ابعاد مختلف عمرانی و صنعتی و علمی و توسعه اجتماعی و فرهنگی و امثال آن که البته کاملاً درست است ولی اینکه یک حکومت بعد از چهل سال به این دستاوردها رسیده باشد اگرچه جای شکر و افتخار دارد ولی چندان عجیب و غیرمنتظره نیست.

آنچه در میان این همه زیبایی‌ها و کارنامه سپید، خود را بیشتر به رخ می‌کشد نقطه سیاهی است که بطور کلی در عدم رشد اخلاقی و فقط ارزش‌های ناشی از آن، دیده می‌شود.

معنای این حرف این نیست که زیبایی‌ها دیده نشوند. بلکه تاکیدی است بر دیدن نقاط ضعفی که در حال و هوای آن تبلیغات به نظر نمی‌آیند و اتفاقاً مهم‌ترین عنصر بلوغ یک انسان یا یک پدیده اجتماعی است زیرا همانگونه که یک دانشمند برجسته و موفق در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی به خاطر اخلاق نامناسبش کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، وجود چنین ضعف‌هایی در جامعه هم همین نتیجه و اثر را دارد.

چگونه می‌توان انتظار داشت در شرایطی که فساد ناشی از قدرت طلبی و رانت خواری، هر روز بیش از گذشته دیده می‌شود و مردم گرفتار مشکلات ابتدایی و روزمره زندگی اقتصادی خود هستند و مسئولین مملکت در کسوت روحانیت و غیر روحانیت در همین دهه فجر دست از درگیری و جدال‌های سیاسی بر نمی‌دارند، جامعه توجه خود را فقط به دستاوردهایی معطوف نماید که اگرچه ستودنی است ولی دردی از وضع امروز آنان دوا نمی‌کند؟

بله کشور ثروتمند و غنی و پیشرفته است و اتفاقاً در چنین جامعه‌ای، اعضای آن نباید شاهد فاصله شدید طبقاتی قشرهای مختلف باشند و نباید متولیان وحدت در کشور اسیر جدال‌های سیاسی شوند. اگر این روزها با افتخار تمام چهل سالگی انقلاب جشن گرفته می‌شود جا دارد که بیش از گذشته آسیب‌های انقلاب نیز شناسایی گردد. زیرا اینگونه که مشاهده می‌شود پایان یافتن دهه فجر و نزدیک شدن به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، آن رشدنیافتگی اخلاقی، بیش از همیشه جامعه و مردم را رنج خواهد داد .