اجتماعی

رشد سه برابری میانگین بارش کشور

میانگین بارندگی از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر) تا ۲۶ بهمن به ۱۷۷٫۷ میلیمتر رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۵۲٫۸ میلیمتر بود، بیش از سه برابر شد و رشدی ۲۳۷ درصدی را تجربه کرد.

این میزان بارندگی از میانگین ۱۰ سال اخیر (۱۱۵ میلیمتر) و متوسط ۵۰ سال اخیر که ۱۳۳ میلیمتر بود نیز بیشتر شده و به ترتیب ۵۳ درصد نسبت به میانگین ۱۰ ساله و ۳۳ درصد نسبت به میانگین ۵۰ ساله افزایش یافته است.
بیشترین افزایش بارندگی مرتبط با حوضه آبریز «مرزی شرق» بوده که ۶۶۳ درصد نسبت به پارسال رشد داشته است. این حوضه آبریز پارسال از ابتدای مهر تا ۲۶ بهمن ۴٫۶ میلیمتر بارندگی را تجربه کرد اما امسال این عدد به ۳۵ میلیمتر رسید. حوضه مرزی شرق در نوار مرزی شرق ایران گسترده شده است و بخش هایی از استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان را در بر می گیرد.
پس از حوضه «مرزی شرق»، حوضه آبریز «قره قوم» بیشترین رشد را تجربه کرد؛ ارتفاع بارندگی ها در این حوضه آبریز امسال (از ابتدای مهر تا ۲۶ بهمن) ۱۲۶ میلیمتر بود در حالی که پارسال این حوضه آبریز بارندگیِ کمتر از ۲۰ میلیمتر را تجربه کرد. حوضه قره قوم در شرق و شمال خراسان رضوی و در مرز ایران با افغانستان و ترکمنستان قرار دارد و بخش بسیار کوچکی از خراسان شمالی را نیز دربرمی گیرد.
بعد از این ۲ حوضه، حوضه آبریز «خلیج فارس و دریای عمان» بیشترین افزایش بارش را تجربه کرد؛ از ابتدای مهر تا ۲۶ بهمن ۳۲۱ میلیمتر بارش در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان رخ داد که نسبت به مدت مشابه پارسال (۶۲ میلیمتر) ۴۱۷ درصد رشد کرده است.
در این مدت، حوضه آبریز «فلات مرکزی» نیز ۳۵۷ درصد افزایش بارندگی را تجربه کرد؛ میانگین بارندگی در این حوضه آبریز که بیش از نیمی از مساحت ایران را شامل می شود، پارسال ۲۱ میلیمتر بود و امسال با رشدی ۳۵۷ درصدی به ۹۷ میلیمتر رسید.
میانگین ارتفاع بارش ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز ۸۳ درصد رشد کرد و از ۱۳۹ میلیمتر به ۲۵۵ میلیمتر رسید و میانگین ارتفاع بارش ها در حوضه آبریز دریای خزر نیز با ۴۹ درصد رشد از ۱۸۹ میلیمتر پارسال (اول مهر تا ۲۶ بهمن) به ۲۸۲ میلیمتر رسید.