اجتماعی

سوالات مشمولان خدمت سربازی

در این گزارش به برخی از سوالات مشمولان خدمت سربازی درباره کسر خدمت نخبگان، مناطق محروم و بد آب و هوا پاسخ داده می‌شود.

بسیاری از مشمولان خدمت وظیفه عمومی، در رابطه با کسر خدمت نخبگان، مناطق محروم و بد آب و هوا سوالاتی دارند، که در این گزارش به بخشی از آن‌ها می‌پردازیم.

مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، خدمت کارکنان وظیفه غیربومی در مناطق محروم و بد‌ آب‌ و هوا ۱۹ ماه و البته خدمت کارکنان وظیفه در مناطق عادی ۲۱ ماه است.

کسر خدمت نخبگان

در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا در خصوص تولید و توسعه علم و نظریه پردازی در کشور، گروهی از مشمولان خدمت وظیفه از طریق بنیاد نخبگان ستاد کل نیرو‌های مسلح برای انجام پروژ‌های تحقیقاتی و استفاده بهینه از سرمایه انسانی در بخش‌های مختلف علمی و تحقیقاتی به‌کارگیری می‌شوند.

این دسته از مشمولان وظیفه در قبال انجام پروژه‌های تحقیقاتی و ارزیابی و تایید پروژه توسط هیئت داوران، مشمول امتیازاتی از قبیل: کسر خدمت و یا پس از طی دوره آموزش کارت پایان خدمت دریافت می‌کنند.

گفتنی‌است: این گروه از مشمولان وظیفه در حین تحصیل نیز می‌توانند پروژه تحقیقاتی خود را سپری کنند و از امتیازات آن استفاده کنند.

همچنین کسر خدمت این افراد از طریق سیستم ارتباطی بنیاد نخبگان ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان وظیفه عمومی ناجا ثبت می‌شود.