سیاسی

حمایت روسیه از ایران

سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که رویکرد صبورانه و وظیفه‌شناسانه ایران ستودنی و در تقابل با رفتارهای آمریکا است.

سفارت روسیه در انگلیس به نقل از میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صفحه توئیتر خود نوشت: کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کردند که ایران تعهداتش به برجام را اجرا کرده است. رویکرد صبورانه و وظیفه‌شناسانه تهران ستودنی است و تضاد شدیدی با تمایل آشکار آمریکا برای صاف کردن حساب‌های بی‌ربط خود با ایران به هر قیمتی، دارد.