فرهنگی

لغو برنامه نوروزی ایران در پاریس

خانه فرهنگ ایران در پاریس در اطلاعیه ای اعلام کرد که به رغم انجام تمامی اقدام های قانونی و اداری، مراسم ویژه نوروزی و کنسرت موسیقی سنتی در کتابخانه ملی فرانسه لغو شد.

در این اطلاعیه آمده است: به آگاهی می رساند با وجود انجام تمامی اقدام های قانونی و اداری لازم جهت برگزاری ویژه مراسم نوروزی و کنسرت موسیقی سنتی، متاسفانه کتابخانه ملی فرانسه در آخرین ساعات اعلام کرد که شرکت تامین کننده خدمات فنی (صوت و تصویر) این کتابخانه، به رغم توافق های صورت گرفته حاضر به ارائه خدمات به خانه فرهنگ ایران نیست.
این اطلاعیه می افزاید: از آن جایی که تلاش ها و پیگیری های زیاد برای رفع مشکل و یافتن راه حل های دیگر به نتیجه مثبتی نیانجامید با پوزش فراوان، ناگزیر به لغو ویژه برنامه نوروزی (کنسرت موسیقی) هستیم.