اجتماعی اقتصادی

جزئیات هزینه ثبت‌نام کاریابی‌های

حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی در کاریابی‌های داخلی و خارجی برای سال ۹۸ ابلاغ شد که بر اساس آن، هزینه ثبت نام و مشاوره شغلی در کاریابی‌های خارجی به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.

حق‌الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی از سوی دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار برای سال ۹۸ ابلاغ شد که بر اساس آن، هزینه ثبت نام و مشاوره شغلی در کاریابی‌های داخلی از ۲۰ هزار تومان در سال ۹۷، برای سال جاری به ۲۷ هزار تومان افزایش یافت. همچنین هزینه ثبت نام و مشاوره شغلی در کاریابی‌های خارجی از ۳۰ هزار تومان سال گذشته، در سال جاری به میزان ۴۰ هزار تومان تعیین شد.

علاوه بر این، حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی در مناطق محروم برای سال جاری ۱۸ هزار تومان اعلام شد که این میزان در سال گذشته، ۱۴ هزار تومان بود.

متقاضیان ثبت‌نام در کاریابی‌ها در صورتی که تقاضای مشاوره شغلی نداشته باشند و صرفاً متقاضی «ثبت نام» باشند باید فقط ۵۰ درصد تعرفه‌های ابلاغی را پرداخت کنند و در صورت انصراف کارجو از فرآیند به کارگماری، وجه پرداختی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی به وی مسترد نمی‌شود.

اما اگر متقاضی به واسطه معرفی کاریابی، مشغول به کار شود، باید بخشی از دستمزد خود را به عنوان حق الزحمه به کاریابی پرداخت کند. البته کاریابی حق دریافت حق الزحمه به کارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یک ماه را ندارد؛ ضمن اینکه این تعرفه برای قراردادهای کمتر از یک سال و بیش از یکسال متغیر است.

در صورتی که کارجو به واسطه کاریابی‌های داخلی در داخل کشور به گمارده شوند، «بابت قراردادهای یک ساله و بیشتر»، حداکثر ۵۰ درصد حداقل دستمزد است، بنابراین با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال ۹۸ به میزان یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین شده است، حق الزحمه کاریابی‌های داخلی در صورت معرفی و اشتغال به کار فرد کارجو، ۵۰ درصد این میزان است.

در صورتیکه دستمزد ثابت به کارگمارده، بیشتر از حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد، ۳۰ درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال ۹۸ به حق الزحمه دریافتی از کارجو اضافه خواهد شد.

حق الزحمه کاریابی‌های داخلی بابت به کارگماری افراد «در قراردادهای کمتر از یکسال» به نسبت ماه‌های کارکرد محاسبه خواهد شد؛ ضمن اینکه در صورت تمدید قرارداد کار (به کارگمارده با کارفرما) تا سقف یکسال، دفاتر کاریابی می‌توانند نسبت به اخذ مابقی حق الزحمه خود از به کارگمارده اقدام کند. کاریابی حق دریافت حق الزحمه به کارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یک ماه را ندارد بلکه در این شرایط، می‌تواند حق الزحمه به کارگماری را تا سقف یک ماه حقوق دریافتی کارجو از کارفرما دریافت کنند.

دفاتر کاریابی می‌توانند در خصوص برخی مشاغل ساختمانی و روزمزد، ۸ درصد دستمزد روزانه دریافتی کارجو را به عنوان حق الزحمه به کارگماری دریافت کنند.

دفاتر کاریابی با توافق با فرد به کارگمارده شده می‌توانند حق الزحمه خود را به صورت اقساط وصول کنند. ضمن اینکه دفاتر کاریابی می‌توانند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار از جوینده کار تضمین و تأمین لازم را در قالب سفته اخذ نمایند. میزان تضمین اخذ شده از کارجو توسط دفتر کاریابی داخلی نباید بیشتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد.

دفاتر کاریابی نمی‌توانند مدارک هویتی جویندگان کار اعم از شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه و …را به عنوان تضمین اخذ کنند. با درخواست دفتر کاریابی، کارفرما می‌تواند در صورت رضایت کتبی کارجو، حق الزحمه به کارگماری را در قالب مساعده از حقوق وی کسر و به کاریابی پرداخت کند. در این صورت نیازی به اخذ تضمین از کارجو نیست.

تعرفه حق الزحمه به کارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرارداد کار یک ساله و بیشتر معادل حداقل حقوق پایه مورد تأیید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک سال به نسبت میزان کارکرد محاسبه می‌شود.

تمامی دفاتر کاریابی مکلف هستند این ابلاغیه را در معرض دید عموم مراجعه کنندگان و متقاضیان قرار دهند تا در زمان حضور در کاریابی از شرایط و ضوابط مطلع باشند.