اقتصادی

عملیات اجرایی انتقال آب دریا به لامرد طبق برنامه پیش می رود

 مجری طرح های صنایع انرژی بر لامرد وپارسیان گفت: با هدف تامین آب صنایع در مناطق ویژه اقتصادی لامرد و پارسیان و همچنین آب شرب شهرهای  لامرد و مهر  عملیات اجرایی بدون وقفه در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد دکتر “فریدون فدایی دولت “در نشستی با کارشناسان این منطقه با محوریت تکمیل زیر ساخت های مورد نیاز افزود: این پروژه  که اواخر سال گذشته  عملیات اجرایی آن آغاز شده در دو بخش آب شیرین کن و خط لوله  توسط شرکت فراآبرسان سرزمین  در حال انجام است  و هم اکنون ۲۰ کیلومتر از خاکبرداری  خط انتقال  مسیر به اجرا در آمده و عملیات خاک برداری در سایت نیز آغاز شده است.

وی افزود: با توجه به نهایی شدن طراحی مسیر خط انتقال و طراحی پایه مفهومی  سایت آب شیرین کن به صورت همزمان با تجهیز کارگاه در هر دو سایت، عملیات خاکبرداری برای مسیرهای خط انتقال و دسترسی، شروع عملیات خاکبرداری در سایت پارسیان برای احداث آب شیرین کن، مطالعات محیط زیست دریایی برای آب شیرین کن پارسیان و مسیر خط انتقال و اخذ مجوزهای لازم از حدود ۴۰ سازمان و نهاد دولتی در استانهای فارس و هرمزگان  از جمله اقداماتی است که  در این زمینه  به مرحله اجرا در آمده اند.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامردبا اشاره به ضرورت همکاری های بیش از پیش بین بخشی برای ساماندهی امور در این قطب اقتصادی  تصریح کرد: استقرار صنایع انرژی بر در این منطقه نیازمند احداث زیر ساخت های اساسی و تامین خوراک و همچنین آب مورد نیاز برای دوران ساخت و بهره برداری صنایع است که  برغم بسیاری از تنگناها در این مسیر اقدامات موثر و راهگشایی  انجام شده است.

فدایی دولت با تبیین ضرورت نظارت دقیق بر مراحل اجرایی این پروژه مهم  افزود: خط انتقال آب از دریا بالغ بر ۶۷ کیلومتر می باشد و آب انتقال یافته طی ۴ مرحله آبگیری، پیش تصفیه، نمک زدایی و تصفیه نهایی می شود.

مجری  طرح های صنایع انرژی بر جنوب کشور با اشاره به مزیتهای فراوان و ایجاد و تقویت امور زیر بنایی در مناطق متبوعش متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه های معدنی، صنعتی و صنایع پایین دست آلومینیوم  را برای  احداث زنجیره صنایع مختلف دعوت کرد.

مجتمع آلومینیوم جنوب کشور به عنوان مهم ترین  پروژه تولید شمش آلومینیوم ایران که در فاز نخست سالانه ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن شمش آلومینیم را دارد در منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جنوب استان فارس  واقع شده و در حال حاضر مراحل نهایی اجرایی خود را سپری می کند.