اقتصادی

ادامه دیدار مدیر عامل منطقه ویژه لامرد با مدیران شرکتهای خارجی

مدیر یک شرکت باسابقه از کشور سوئیس با مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد در این نشست درخصوص تهیه سیستم مکانیزه تامین سرمایه و طراحی فرایندهای تامین منابع مالی، مشاوره در طرح‌های مناطق لامرد و پارسیان، اعتبار سنجی سرمایه گذاران و مدیریت ارزش سرمایه بحث و تبادل نظر شد.

باتوجه به زمینه فعالیت این شرکت خارجی، ارزیابی زمینه‌های معرفی قابلیت‌های مناطق ویژه اقتصادی لامرد و پارسیان برای جذب سرمایه در پروژه‌های این مناطق از دیگر موارد طرح شده از سوی طرفین بود‌.

براساس این گزارش، پس از انتصاب دکتر فدایی دولت به عنوان مجری طرح‌های انرژی بر لامرد و پارسیان، دعوت از سرمایه گذاران بویژه هلدینگ‌های بزرگ داخلی و خارجی مرتبط با صنایع انرژی بر و تسهیل شرایط لازم برای حضور سرمایه گذاران در برنامه و اولویت های این مسئول قرار گرفته است.