اجتماعی استانی

سرانه فضای سبز شهر تهران به ۱۸ متر می‌رسد

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران گفت: تا پایان برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران سرانه فضای سبز را به ۱۸ متر مربع به ازای هر نفر می‌رساند.

علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران درخصوص کمربند سبز شهر تهران گفت: براساس طرح مصوب قرار بوده است کمربند سبز تهران به میزان ۵۰ هزار هکتار جنگل کاری برسد.

وی افزود: از این میزان ۴۱ هزار هکتار محقق شده و تنها ۹ هزار هکتار جنگل کاری دیگر باقی مانده است تا این طرح کامل شود هر چند که این پایان کار نیست و هر چه بیشتر موفق به کاشت درختان و توسعه فضای جنگلی در اطراف تهران شویم بهتر است.

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران درخصوص سرانه فضای سبز تهرانی‌ها گفت: سرانه فضای سبز تهران امروز ۱۶.۵ متر مربع به ازای هر نفر است.

وی افزد: البته سازمان ملل حداقل سرانه را برای تهران ۱۵ متر مربع به ازای هر نفر تعیین کرده که به نسبت به این سرانه وضعیت بهتری داریم.

مختاری گفت: این در حالی است که براساس طرح جامع شهر تهران حداقل فضای سبز به ازای هر نفر ۱۰ متر مربع بوده است.

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران گفت: همه تلاش مان را خواهیم کرد که تا آخر برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران سرانه فضای سبز  به ۱۸ متر مربع به ازای هر نفر برسد و ۱.۵ متر افزایش داشته باشیم.