اجتماعی

پیشنهاد برای چگونگی تعیین نرخ بلیت قطار

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: هرگونه قیمت گذاری بلیت قطار با تصویب کارگروه تنظیم بازار به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور واگذار شده است.

«سیدجواد احمدی» روز یکشنبه افزود: با استناد به درخواست شرکت راه آهن و ارسال اسناد و مدارک مالی شرکت‌های ریلی، موضوع افزایش نرخ بلیت قطار در سازمان حمایت بررسی و برای تصمیم گیری نهایی به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ارسال شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داد، به گفته وی پس از قطعی شدن نرخ‌ها، مطابق مصوبه کارگروه تنظیم بازار مراتب توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
احمدی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچگونه افزایش نرخ بلیت قطار در هیچ یک از مسیرها انجام نشده، از هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ منعکس کنند تا رسیدگی شود.
به گزارش ایرنا، دوازدهم اردیبهشت ماه سخنگوی تعزیرات از جریمه ۸۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی شرکت راه آهن به اتهام گرانفروشی و دریافت هزینه خدمات ایستگاهی خبر داد.