اجتماعی سیاسی

کنترل بازار ربطی به پایین بودن اختیارات رئیس‌جمهور ندارد

سخنگوی حزب اراده ملت با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر کافی نبودن اختیارات خود گفت: برای تمام قوا، در قانون اساسی حدود اختیارات، وظایف و امکانات و منابع مشخص شده است.

محمّدهادی جامعی سخنگوی حزب اراده ملت با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر کافی نبودن اختیارات خود گفت: برای تمام قوا، در قانون اساسی حدود اختیارات، وظایف و امکانات و منابع مشخص شده است. همچنین رأی‌ مردم به یک رئیس‌جمهور، اولین انتظاری که ایجاد می‌کند این است که طبق قانون اساسی به وظایفی که برعهده او نهاده شده عمل کند و گزارش آن را به ملت بدهد.

وی ادامه داد: البته شاید در برخی موارد ارگان‌هایی وجود داشته باشند که موازی‌کاری کنند و اینجا شاید مقداری مانع از اجرای اختیاراتی باشد که قانون برعهده رئیس‌جمهور گذاشته، نه اینکه رئیس‌جمهور اختیار نداشته باشد. 

سخنگوی اراده ملت با بیان اینکه در این برهه از ریاست جمهور با پشتوانه ۲۴ میلیون رأی انتظار می‌رود این است با تمام قوّت و قوا وظایفش را انجام دهد، اظهار داشت: چنانچه احیاناً سدی هم وجود دارد، آقای روحانی به مردم گزارش مستقیم بدهد تا در جریان قرار گیرند.

جامعی درباره ارتباط مشکلات روز از جمله تورم افسارگسیخته با ادعای محدود بودن اختیارات از سوی رئیس‌جمهور گفت: مسلّماً یکی از علل تورم، تحریم‌های ظالمانه است. بسیاری از علل دیگر به مسائل داخلی برمی‌گردد؛ ازجمله نظارت و تخصیص درست منابع و آنچه که در جای خود باید هزینه شود، مخصوصاً در بخش کشاورزی و صنعت که متأسفانه کمبود نظارت وجود دارد. همچنین سوءمدیریت و فساد برخی از مدیران در ارکان دولت نیز وجود دارد و این داستان نمی‌تواند ارتباطی با عدم اختیار رئیس‌جمهور داشته باشد.

وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی اختیار تام دارد تا جلوی این‌ موارد را بگیرد و با آن‌ها مبازه کند. امیدواریم آقای روحانی اهتمام خود را برای حل این مسائل به خرج دهند.