سیاسی

حسام الدینی که تازه به کارش آشنا شده است

مشاور رئیس جمهوری با اشاره به سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره ایران، تصریح کرد: او باید بداند ایرانیان در مقابل دوگانه یا جنگ یا تحریم می‌ایستند و کمر همت خود رابرای رفع همه تحریم‌ها می‌بندند.

آشنا هشدار داد: فریب ترام‍پ را نخورید!

حسام الدین آشنا در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «هشدار؛ فریب ترامپ را نخورید؛ او چنان بر طبل میان تهی و پر صدای جنگ می‌کوبد و کاهش احتمال جنگ را گران می‌فروشد که ما را راضی کند از ترس جنگ به تحمل تحریم رضایت دهیم.

او باید بداند ایرانیان در مقابل دوگانه/ یا جنگ یا تحریم / می‌ایستند و کمر همت خود رابرای رفع همه تحریم‌ها می‌بندند.