اجتماعی

توییت انتقادی محمد شریعتمداری

«محمد شریعتمداری» با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود نوشت: لیست بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده  به دعوا رسیده ایجاد شده در دوران پیشین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با مشخصات کامل و به تفکیک همه هلدینگ ها مشخص شده است.

وی در صفحه اجتماعی خود تاکید کرد: تا ریال آخر این مطالبات وصول می شود و چنانچه بدهکاران اقدام نکنند آنها را با نام افشاء و اقدامات قضایی شدید علیه آنها انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «محمد شریعتمداری» بیست و پنجم اردیبهشت ماه در مراسم معارفه مدیران جدید گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه های شفافیت را برای اطلاع رسانی در ۲ بخش شبکه مدیریت کشور و مردم راه اندازی کرده که ۶ سامانه در ماه های گذشته به نقاط خوبی رسیده اند که باید کار خود را با قوت ادامه دهند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اقدامات مهم این وزارتخانه افزود: اعلام اسامی همه اعضای هیات مدیره های شرکت های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عزل مدیران چند شغله، ممنوعیت افزایش تعداد اعضای هیات مدیره شرکت های دارای سه عضو هیات مدیره و راه اندازی سامانه های شفافیت در صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت های شستا، سازمان بهزیستی، معاونت تعاون و سامانه ناظر در اشتغال از جمله اقدامات مهم در حوزه شفافیت است.