سیاسی

والی دارالحکومه گلستان منصوب شد

استاندار جدید استان گلستان تعیین شد.

هادی حق شناس متولد ۱۳۴۶ در بندرانزلی و کارشناس ارشد اقتصاد است.

نمایندگی مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی و معاونت سازمان بنادر و دریانوردی کشور از جمله سوابق حق شناس است.