اقتصادی

مدیر عامل بانک صادرات از نظام بانکی به عنوان برج توانمند یاد کرد

مدیر عامل بانک صادرات ایران گفت: برغم برخی  دیدگاهها در باره ناکارآمدی نظام بانکی باید اذعان کرد با توجه به همه چالش ها می توان از آن به عنوان  برجی توانمند یاد کرد.

به گزارش آژانس خبری تحلیلی آزاد ” حجت اله صیدی” عصر چهارشنبه  در نشست ماهانه انجمن اقتصاد دانان

ایران افزود: این ادعا نافی برخی کاستی های درونی  مانند مناسب نبودن بهره وری، اشکالات مترتب بر نظام راهبری بانک ها و  همچنین متاثر بودن آن از  پارامترهای برون سیستمی نیست اما در مقایسه با تنگناها و فشارهای مختلف ،نظام بانکی توانسته قامت راست کرده و به نقش خود در شرایط حساس کنونی عمل نماید.

وی که مقاله تخصصی خود را  به اقتصاددانان مطرح کشور  ارایه می کرد، اضافه نمود:برخی انتظارات از نظام بانکی بیش از  حد و  محقق شدنی نیست اما  خوشبختانه اراده و رویکرد برای اصلاح نظام بانکی در بین مدیران ارشد کشور و نظام بانکی  برای برون رفت از چالش ها وجود دارد و در این راستا پایبندی به قوانین و مقررات، حذف تدریجی مطالبات معوق، افزایش سرمایه نقدی بانک، تعیین تکلیف بدهی دولت ها و ارتقای نظام راهبری شرکتی در بانک ها به مثابه الزامات دستیابی به این مهم تلقی می شود.

مدیر عامل بانک صادرات ایران در بخش دیگری از سخنانش ضمن تشریح چالش های فراروی  سیستم پولی و مالی کشور تصریح کرد: پایدار شذن سیستم بانکی   پیش شرط هایی دارد که شهامت اقدام، زمینه سازی فرهنگی و وحدت عمل  و همسویی تمامی نهادها و گروهها برای  این منظور  لازم است که امیدواریم نخبگان اقتصادی و  فعالین رسانه ای  در این خصوص بستر سازی کنند.

وی با ارایه آمارها از وضعیت  بانکها ضمن ارایه تحلیلی مبسوط خاطر نشان ساخت :ایستادگی بر مواضع اصولی و عزتمندانه تبعاتی نیز در پی دارد که با همگرایی و  توسل به  روش های منطقی و بهره برداری مناسب از ظرفیت های  موجود  از یک سو و استفاده از رهیافت های علمی می تواند  اثر بخش و گره گشا باشد.

صیدی همچنین برخی  معضلات ساختاری در نظام بانکی را مورد مداقه و کارشکافی قرار داد و  راهکارهای خود را برای فایق آمدن بر آنها  بیان کرد.

در پایان این نشست که از پوشش بسیار مناسب رسانه ای برخوردار بود حاضرین به طرح پرسش های خود در خصوص نظام بانکی و عملکرد بانک متبوع صیدی  پرداختند و مدیر عامل بانک صادرات  به صورت مستند  پاسخگوی سوالات مطرح شده بود.

این نشست  در محل اتاق بازرگانی، صنایع معدنی و کشاورزی ایران برگزار شد.