اجتماعی

مسؤول یا مشهور برای ناجا فرقی ندارد

فرمانده نیروی انتظامی گفت: پلیس در برخورد با قانون گریزان هیچ تفاوتی قائل نشده و برایش فرقی ندارد که متخلف، یک فرد مسؤول است یا مشهور.

سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در خصوص تمهیدات پلیس در برخورد با بی‌حجابی و بدحجابی سلبریتی‌ها اظهار داشت: پلیس وظیفه دارد طبق قانون با هرگونه هنجارشکنی و حرکتی مخل قانون برخورد کند.

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: برای پلیس فرقی نمی‌کند که شخص قانون‌گریز، فرد مشهوری (سلبریتی) باشد یا یک فرد عادی یا حتی یک مسؤول؛ چراکه پلیس در برخورد با ناهنجاری‌ها و کسانی که قانون‌گریزند و به حقوق دیگران تعدی می‌کنند هیچ تفاوتی قائل نبوده و یکسان برخورد می‌کند.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور خاطرنشان کرد: برای پلیس فرقی نمی‌کند که چه فردی خلاف قانون عمل کرده است؛ چرا که ما طبق وظیفه با قانون‌گریزان برخورد می‌کنیم.