اجتماعی

یک عزل در وزارت بهداشت

راساس شنیده ها از منابع موثق شعیبی «سخنگوی غذای و دارو» برکنار شد.

«سخنگوی سازمان غذا و دارو» برکنار شد

براساس شنیده‌ها از منابع موثق شهرام شعیبی «سخنگوی غذای و دارو» برکنار شد.

کیانوش جهانپور سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت به طور موقت جانشین شعیبی شده است.

برخی منابع خبری علت برکناری ناگهانی شعیبی از سمت خود را اظهارنظر اخیر او درباره تیتک عنوان کرده‌اند.

شهرام شعیبی دانشیار شیمی دارویی قبلا در امور استان‌های سازمان غذا و دارو فعالیت داشت و هم‌اکنون نیز در آزمایشگاه غذا و دارو هیئت علمی است.