اجتماعی

بخش اعظمی از مکمل‌های دارویی تولید داخل است

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بخش اعظمی از مکمل‌های دارویی مورد نیاز کشور تولید داخل است.

محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص وضعیت واردات مکمل‌های دارویی در کشور توضیح داد: در حال حاضر به مکمل‌ها هیچگونه ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد و معمولا برای واردات این نوع مواد خوراکی ارز نیمایی تخصیص داده می‌شود.

وی با بیان اینکه واردات هرگونه مکملی که دارای نمونه تولید داخل باشد ممنوع است،‌توضیح داد: در حال حاضر می‌توانیم اعلام کنیم که اختصاص ارز دولتی برای واردات مکمل‌ها صفر درصد است.

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که وضعیت تولید مکمل‌ها در کشور چگونه است،‌گفت: بخش اعظم مکمل‌های مورد نیاز تولید داخل است و برخی اقلامی که حتی مردم عادی تصور می‌کنند که خارجی است نیز در داخل کشور تولید می‌شود.

وی افزود: سیاست ما حمایت از تولید داخل است و هر نوع مکملی که نمونه با کیفیت داخلی آن تولید شود، واردات نمونه خارجی آن را ممنوع اعلام خواهیم کرد.