اجتماعی

حقوق در فدراسیون کشتی!

بازرس فدراسیون کشتی در گزارش مالی خود به حقوق هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان سالیانه پرسنل فدراسیون اشاره کرد.

فدراسیون کشتی سالانه ٧ میلیارد تومان حقوق می‌دهد

شهرام منکرسی بازرس فدراسیون کشتی در مجمع کشتی درمورد میزان کارکنان فدراسیون اظهار داشت: فدراسیون کشتی ۷۰ کارمند بیمه‌ای دارد که حقوق، مزایا و سنوات سالیانه آنها ٤ میلیارد می‌شود. همچنین ٣٨ کارمند غیررسمی نیز به صورت پروژه‌ای با فدراسیون همکاری می‌کنند که این جدا از حقوق اعضای کادرفنی تیم‌های ملی است. همه پرسنل با هم ١١٣ نفر می شوند که سالانه ٧ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کنیم.