اقتصادی

آخرین امار از بیکاری در کشور

مرکز آمار ایران گزارش جدید خود از نرخ بیکاری در فصل تابستان ۹۸ را منتشر کرد که به تفکیک ۳۱ استان در جدول زیر قابل مشاهده است.

زنجان با نرخ بیکاری ۵٫۲ درصدی پایین ترین نرخ بیکاری را در کشور به خود اختصاص داده و استان همدان با ۵٫۳ درصد و استانهای فارس و خراسان جنوبی با ۷٫۶ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.