اجتماعی

درخواست خویشتنداری در مقابل حمله گرگ ها

تعداد ۳ قلاده گرگ در منطقه خیرآبادکفه سیرجان به گله ی گوسفندان حمله و ۴۰ گوسفند را زخمی و تلف کردند.

اداره محیط زیست سیرجان از صاحبان گله گوسفند در مناطق عشایری خواست در اینگونه مواقع از اقدام تلافی جویانه و کشتن گرگ ها اجتناب و با مراجعه به اداره محیط زیست نسبت به پیگری موضوع اقدام نمایند تا صورت تایید کارشناس نسبت به جبران خسارت اقدام شود.