اقتصادی

قطار بخشودگی مالیاتی در ایستگاه اخر

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: آخرین فرصت بهره‌مندی از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم قابل بخشش، پایان مهرماه امسال است.

گسترش‌نیوز: نادر جنتی با اعلام این مطالب افزود: در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و برخورداری از تسهیلات یاد شده تا پایان امسال، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.

وی تصریح کرد: با عنایت به اینکه سال ۱۳۹۸ به سال رونق تولید مزین شد، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای حمایت از فعالان اقتصادی به ویژه فعالان اقتصادی عرصه تولید، به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ هشتم مردادماه ۱۳۹۸، آن دسته از مودیانی که بدهی‌های مالیاتی خود را تا پایان مهرماه امسال پرداخت کنند، مودی خوش حساب تلقی کرده، با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‎های مستقیم، ۱۰۰ درصد از جرایم مالیاتی قابل بخشش آنها را مورد بخشودگی قرار می‌دهد.

معاون سازمان مالیاتی اضافه کرد: بدیهی است به موجب بخشنامه تکمیلی شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ بیست و هفتم مردادماه ۱۳۹۸ که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، این سازمان، ادارات کل امور مالیاتی را مکلف کرده چنانچه مودیان مورد نظر، اقدامی نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی تا پایان مهلت تعیین شده به عمل نیاورند، در زمره مودیان خوش حساب تلقی نشده و در سال ۱۳۹۹ جرایم مالیاتی مودیان موصوف تحت هیچ شرایطی قابل بخشش نخواهد بود.