اقتصادی

مثبت شدن تراز در آمدی وبصادر

تراز درآمدی بانک صادرات ایران در سال ٩٨ برای اولین بار مثبت شد و با رشد ٢٦٥ میلیاردی نسبت به ماه قبل به مثبت ٣ میلیارد تومان رسید.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «با اقتصاد»، این بانک در شهریور درآمد ١٣٦٠ میلیارد تومانی داشته و مبلغ ١٣٥٨ میلیارد تومان سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت اعطا کرده است. همچنین در این ماه مبلغ ١٤هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا و مبلغ ٢٨٣ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده است.درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران از ابتدای سال تا انتهای شهریور نرخ رشد ٩ درصدی را طی کرده و از ٨٨٠ میلیارد تومان به ١٣٦٠ میلیارد تومان رسیده است. اما سود سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری نرخ رشد کمتری در این بازه زمانی داشته‌اند. سود اعطایی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در واقع هزینه منابع «وبصادر» به شمار می‌روند با نرخ رشد ٥ درصدی از ١٠٣١ میلیارد تومان به ١٣٥٨ میلیارد تومان در شهریور رسیده است.
تراز درآمدی «وبصادر» ٢٦٥ میلیارد افزایش یافتبا رشد قابل توجه درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی، تراز درآمدی وبصادر دستخوش تغییرات اساسی شده است. تراز درآمدی وبصادر از ابتدای سال تا انتهای مرداد همواره در محدوده منفی قرار داشته و در تیر و مرداد به منفی‌ترین حالت خود رسیده بود، اما با توجه به رشد درآمد وبصادر، تراز درآمدی برای اولین بار در سال ٩٨ مثبت شده و از منفی ٢٦٢ میلیارد تومان در مرداد به مثبت ٣ میلیارد تومان در شهریور رسیده و رشد ٢٦٥ میلیارد تومانی داشته است. تراز درآمدی مثبت نشان می‌دهد، درآمد وبصادر نسبت به هزینه‌ها پیشی گرفته است.

1111111166666666666.jpg

بانک صادرات ایران در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ٩٨ بعد از مدت‌ها سود خالص شناسایی کرده است. شناسایی سود خالص یک ریالی برای هر سهم در حالی رقم خورده که این بانک قبل از افزایش سرمایه طی سالیان اخیر همواره زیان شناسایی کرده است. حال با توجه به شناسایی سود خالص یک ریالی برای هر سهم در صورت مالی سه ماهه و همچنین مثبت شدن تراز درآمدی بانک در شهریور، انتظار می‌رود همچنان روند مثبت وبصادر ادامه داشته باشد و در صورت مالی شش ماهه منتهی به شهریور ٩٨ سود بیشتری شناسایی کند.

روند رو به رشد تسهیلات پرداختی در «وبصادر»بانک صادرات ایران در شهریور مبلغ ٢٨٣ هزار میلیارد تومان سپرده دریافت و ١٤ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده است. تخصیص بهینه منابع به عنوان شاهراه درآمدی بانک به شمار می‌رود؛ بررسی روند نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده دریافتی بانک طی دوره شش ماهه حاکی از آن است که این نسبت با روند رو به رشد در حال افزایش است. نسبت تسهیلات به سپرده بانک در فروردین سه و نیم درصد بود که با رشد قابل توجه به پنج درصد در شهریور رسیده است.به این ترتیب با افزایش مقدار تسهیلات پرداختی، انتظار می‌رود درآمد آتی شرکت از محل اعطای تسهیلات افزایش یافته و تراز درآمدی بانک مثبت بوده و همواره درآمدها بر هزینه منابع بانک بیشتر باشد.

22222222222432432432.jpg