اجتماعی

دستگیری شرکت کنندگان در پارتی حومه مشهد

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: در اقدامی ضربتی توسط پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی، پنجشنبه شب بیش از ۵۰ نفر از افرادی که در حوالی شهر مشهد درحال برگزاری پارتی شبانه لاکچری بودند، بازداشت شدند.

صادقی بیان کرد: حدود نیمه شب با حضور ماموران در این باغ ویلای اجاره ای و مشاهده خودرو‌های گرانقیمت در آنجا، مشخص شده این مراسم مربوط به افراد مرفه بوده است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: ماموران زن پلیس اقدام به دستگیری ۲۳ زن حاضر در محل کردند که دارای پوشش و رفتارهای غیر اخلاقی بودند و دیگر افراد دستگیر شده ۲۹ مرد بودند.

صادقی افزود: با دستگیری این ۵۲ متهم و انتقال آنها به دادسرا، محل مذکور پلمب و ۲۴ دستگاه خودروی گرانقیمت آنها توقیف و به پارکینگ منتقل شد